08 4.2020 Podsumowanie Marca

Zapraszamy do zapoznania się z robotami wykonanymi w marcu

- montaż okien

- kończenie budowy dachu

- rozpoczęcie malowania elewacji